SZKOLENIA

Szkolenia skierowane są do instalatorów, dystrybutorów oraz projektantów z branży HVAC. Osoby, które ukończą szkolenie zdobywają widzę teoretyczną i praktyczną umożliwiająca zdobycie certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności i uprawniające do montażu i serwisu urządzeń.

Formularz Zgłoszeniowy GE Appliances

  • WYPEŁNIJ FORMULARZ